•  طرح پتروشیمی دماوند

         طرح پتروشیمی دماوند جهت تامین یوتیلیتی و سرویس­های جانبی مورد نیاز طرحهای پتروشیمی،  الفین های (5، 11، 12، 14 و 16) متانول های (کیمیای پارس خاورمیانه ، دنا ، سبلان ، ونیران ، مرجان ، دی پلیمر آرین ، آرمان متانول و متانول/آمونیاک ارگ شیمی پارسا) جداسازی اتان، پلی اتیلن سنگین پتروشیمی مهر، طرحهای آمونیاک – اوره (هنگام، هرمز و لاوان) آمونیاک 2، توسعه پتروشیمی جم و پلی استایرین پارس ، طرح PP/PDH شرکت مهر پترو کیمیا و MEG مروارید در زمینی به وسعت 90  هکتار در محدود فاز 2 طرحهای پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس احداث خواهد شد. ماده اولیه این طرح گاز طبیعی و آب دریا است.

روند تکمیل شرکت

نیروگاه برق و بخار
آبگیر
تصفیه آب
هوا
تصفیه خانه پساب های صنعتی
آفسایت

دسترسی سریع